Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Michal Bubnič (1925 - 1945)

Narodil sa 22.05.1877 v Borinke. Klerik ostrihomskej arcidiecézy. Po skončení gymnaziálnych štúdii v Ostrihome bol na kňaza vysvätený 22.6.1900. Bol kaplánom a farárom v Maduniciach a Topoľčanoch. V roku 1925 bol menovaný apoštolským administrátorom a 8.12.1925 prijal biskupskú konsekráciu z rúk banskobystrického biskupa Mariána Bláhu. V čase keď Rožňava patrila do Maďarska, zostal naďalej biskupom v Rožňave a staral sa o Slovákov žijúcich v Maďarsku. Zomrel 12.02.1945. Je pochovaný v rodinnej hrobke v Borinke.