Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň v Rožňave 9.9.2020

V stredu 9. septembra 2020 sa v Rožňavskej diecéze konal kňazský deň. V tomto období – okolo 13. septembra sa kňazský deň stal tradíciou z vďačnosti za návštevu sv. Jána Pavla II. 13. septembra 2003 v Rožňave. Bolo to v tomto roku prvé spoločné stretnutie kňazov, nakoľko pandémia spôsobená koronavírusom nedovolila spoločné slávenie otca biskupa s kňazmi - Missa chrismatis na Zelený štvrtok. Nakoľko opatrenia kvôli Covid 19 vyžadujú dané obmedzenia, celý duchovný program prebiehal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Srdcom spoločného programu bola sv. omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s asi 90 kňazmi rožňavskej diecézy. Kvôli dodržaniu opatrení, bola svätá omša bez účasti veriacich.

Otec biskup vyjadril radosť zo spoločenstva, ktoré mohli v tento deň vytvoriť kňazi diecézy. V homílii povzbudil svojich bratov v kňazskej službe k jednote, vzájomnej pomoci i modlitbe. Za vynikajúci príklad dal našu nebeskú Matku Pannu Máriu - Matku kňazov. Poďakoval kňazom, ktorí v náročných podmienkach izolácie a karanténnych opatrení, keď nebolo možné sláviť sv. omše pre verejnosť, hľadali spôsoby, ako byť duchovne blízko svojim veriacim, zvlášť cez modlitbu, ale aj využívaním možných prostriedkov komunikácie.

V príhovore v závere svätej omše otec biskup pripomenul, že v dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov. V našej diecéze bude relikvia srdca sv. Jána Máriu Vianneya prítomná 15. októbra 2020 v Rožňave a na druhý deň -16. októbra  v Brezne. Bude to zároveň deň modlitieb na diecézu a otca biskupa. Prítomnosť relikvie je vzácnou príležitosťou chváliť Boha za dielo, ktoré vykonal prostredníctvom svojich svätých a vyprosiť mnohé milosti pre kňazov, ale aj pre celú diecézu. Aj keď nebudú mať možnosť uctiť si relikviu všetci, vždy je možné duchovné zjednotenie v modlitbe.

Na záver svätej omše si kňazi sprítomnili prežívaný Rok Eucharistie v diecéze adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, ktorú pred záverečným sviatostným požehnaním zakončili modlitbou zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii, modlitbou za diecézu a za otca biskupa a na úmysel Svätého Otca.

Po svätej omši sa konali voľby do presbyterskej rady.

Po skončení duchovnej časti programu sa kňazi stretli na občerstvení v priestoroch exteriéru pri katedrále – na dvore fary.