Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pohreb matky kňaza Arkadiusza Piekuta, SAC.

Dňa 12. marca 2019 si v 67. roku života Pán života a smrti povolal do večnosti mamu nášho spolubrata v kňazskej službe, o. palotína Arkadiusza Piekuta, SAC. Odpočinutie večné daj jej Pane a svetlo večné nech jej svieti!

Pohrebná sv. omša za + Jadwigu Piekutovú bude v sobotu 16.3.2019 o 13:00 hod. v kostole sv. Jozefa. Pruszkow, ul. Helenowska 3.