Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel PaedDr. Miroslav Šiška

celebret_foto_siska... aktualizované ...

Dňa 6.1.2014 si Pán Boh povolal k sebe kňaza PaedDr. Miroslava Šišku, správcu farnosti Veľká nad Ipľom. Porúčame ho do Vašich modlitieb. Nech ho Pán oslávi vo svojom kráľovstve. Zádušná svätá omša vo farnosti Veľká nad Ipľom bude odslúžená v piatok (10.1.2014) o 14:00 hod.. Pohrebné obrady so svätou omšou v jeho rodisku, v Podhájskej, sa budú konať v sobotu (11.1.2014) o 11:00 hod.