Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Národného stretnutia mládeže P18 sa zúčastnili aj mladí z našej diecézy

V dňoch 26. – 29. júla 2018 sa v Prešove konalo Národné stretnutie slovenskej mládeže, ktorým vyvrcholil Rok odvahy, počas ktorého sa mladí pripravovali na P18, ale aj na Svetové dni mládeže so Svätým Otcom Františkom, ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname. Všetkým, ktorí sledovali túto prípravu na P18, Rok O2H-hy pomohol v raste vo viere, v ľudských kvalitách, posilniť sa  v odvahe, ktorá čerpá svoje zdroje a posilňuje sa živou vierou v Boha a dôverou k Bohu, istotou prítomnosti Panny Márie, ktorá nás sprevádza životom a chráni si nás ako svoje deti. Súčasťou deväťmesačnej duchovnej prípravy, ktorá mala bohatý program, bola aj Máriina cesta, katechézy nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, cez ktoré každý mesiac priblížil inú mariánsku modlitbu a tak nám pomáhal prehĺbiť sa v mariánskej spiritualite, v nasledovaní jej príkladu v láske a službe voči Bohu a ľuďom.

Stretnutia P18 sa zúčastnili aj mladí z našej diecézy. V sobotu (28. júla) mali účastníci rannú modlitbu po diecézach so svojimi otcami biskupmi. Naši mladí sa stretli s našim otcom biskupom Stanislavom vo farnosti Kráľovnej pokoja, jednej z prešovských farností. Tento titul farnosti nesie aj kostol, kde sa spoločne modlili a kde im otec biskup predniesol krátky príhovor, ktorý uvádzame v plnom znení:

 

BUĎME MÁRIINMI ANJELMI

Po prečítaní textov Svätého písma, ktoré sme si práve vypočuli, vás chcem takpovediac navodiť na tému anjelov v súvislosti s Pannou Máriou. Keďže katechézu, ktorá dnes bude pre všetkých mladých v športovej hale, mám na túto tému, chcem urobiť akoby vstup, introit, prípravu, pre pochopenie a prijatie toho, aby sme boli vo svojom živote Máriinmi anjelmi. Anjelmi Panny Márie! Aké je to dôležité, podstatné!

Obidve dnešné čítania nám hovoria o tom, že aj anjelom môže „rupnúť“. Aj niektorým anjelom sa čosi znepáčilo a začali uvažovať celkom inak, ako vtedy, keď ešte s láskou  prežívali obrovskú šancu byť naplno v službe Pána a boli šťastní. Ale nastal u nich problém vo vzťahu k Panne Márii; na čo poukážem potom aj vo svojej katechéze. Jednoducho, časť anjelov nemohla zniesť; ako hovoria niektorí teológovia; že Mária, ktorá bude stvorenie - človek, teda bude mať nižšie postavenie ako anjel; teda Mária - človek, sa má stať Kráľovnou anjelov. Niektorí teológovia hovoria, že to bol jeden z dôvodov, prečo sa časť anjelov vzbúrila proti Bohu. Nám má kraľovať človek?!  Keď sledujeme ďalej  činnosť anjelov, vidíme, že tí, ktorí bojujú, bojujú Božou mocou a prekonajú týchto vzbúrencov. My však neostávame len pri tomto pohľade, ale ideme ďalej a dotýkame sa „plnosti času“ nádherného svedectva evanjelia o stretnutí anjela s Máriou, keď sa začína uskutočňovať dielo vykúpenia viditeľným spôsobom. „Hľa, Panna počne a porodí syna...“ Vtedy, keď Mária povie Bohu svoje „áno“, vtedy  sa naplno roztočí nádherné koleso dejín spásy.

V úvode, som povedal, že sme pozvaní k tomu, aby sme boli Máriinmi  anjelmi. Musíme zároveň vedieť, že tým sme pozvaní aj k zápasom, v ktorých budeme narážať; kde budú tí, ktorí budú bojovať proti samotnej  idei, proti Márii, proti viere, proti Bohu, a budú si nahovárať; ako to podčiarkuje sv. Pavol; budú si nahovárať, že oni najlepšie slúžia Bohu. Pripravme sa, že sa teda budeme stretávať aj s týmto postojom, a s týmito námahami; ale nech nás práve dnešné evanjeliové čítanie povzbudí a utvrdí v tom, že ak konáme v Božom mene, ak budeme ako Mária dávať, obnovovať svoje „áno“ Bohu; hoci by sme boli po  neviem akých životných prešľapoch; verte, Boh bude s nami. Emanuel tu bude stále a bude nás sprevádzať. Takto budeme Máriinmi anjelmi a Boh bude skrze nás konať aj v našej diecéze, aj vo farnosti, v rodinách, aj všade tam, kde ste, a bude pôsobiť svojim spôsobom, svojim štýlom.

My mu nemôžeme nalinkovať, nadirigovať, čo všetko môže, má a musí robiť. Práve naopak, my sa otvárajme a počúvajme, čo nám chce povedať a čo od nás chce. Keď pôjdete z tejto modlitby, úvodného zamyslenia nad Božím slovom popri Toryse do Mestskej haly, roztiahnite svoje „anjelské krídla“ a  hovorte si: Odchádzame z tohto nádherného, modrého kostola Kráľovnej pokoja, už ako Máriini anjeli. Ale nie  preto, aby sme trepotali krídlami, ale aby sme tomuto svetu zvestovali, čo je potrebné, čo nám Boh vložil do srdca, čo nám neustále obnovuje v našich mysliach a srdciach cez naše katechézy, v homíliách, cez všetko, čo je obsiahnuté vo Svätom  písme a v Tradícii.

Nech nám v tom pomáha Boh na príhovor Kráľovnej pokoja, archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela, ale aj našich anjelov strážcov. Amen.

  [ngg_images source="galleries" container_ids="76" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="960" gallery_height="720" cycle_effect="fade" cycle_interval="3" show_thumbnail_link="1" thumbnail_link_text="Zobrazit všetky foto" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]