Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ján Scitovský (1828 - 1842)

Pochádzal zo Košickej Belej a bol prijatý do rožňavskej diecézy. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, kde z oboch disciplín získal doktorát. Na kňaza bol vysvätený roku 1809. Pôsobil v Rožňave a od roku 1814 bol profesorom teológie na biskupskom lýceu. Od roku 1824 ako kanonik bol aj rektorom seminára. Dal postaviť kostol v Rakovnici. 25.03.1828 bol konsekrovaný na biskupa v Rožňave. Úrad zaujal 20. apríla 1828. Pri tejto príležitosti, tak ako jeho predchodca, prehovoril k veriacim aj po slovensky. V katedrále dal postaviť nové oltáre. Veľmi mu záležalo, aby kňazi boli vzdelaní. Preto zväčšil kňazský seminár a pomáhal vydávať literárne a vedecké práce duchovných. Jeho zásluhou sa zlepšilo sociálne postavenie učiteľov a hmotné zabezpečenie škôl. Pre katolícku školu v Rimavskej Sobote a Lučenci založil fundáciu. Pre duchovné povznesenie veriacich zaviedol v diecéze so súhlasom Svätej Stolice úctu k sv. Emigdovi, ochrancovi pred zemetrasením. Od pápeža Gregora XVI. vyžiadal roku 1834 v rímskych katakombách nájdené relikvie mučeníka sv. Neita. Dnes sú uložené v katedrálnej kaplnke sv. Neita. S rovnakou horlivosťou sa staral o stavby kostolov a o zriaďovanie nových farností. Po desiatich rokoch prešiel do Pécsu, neskôr do Ostrihomu. Zomrel 19.10.1866.