Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ukončenie Fatimských sobôt na pútnickom mieste v Uhornej

200807120028_uhornaUkončenie Fatimských sobôt sa uskutočnilo 4.októbra 2014 na pútnickom mieste v Úhornej. Program sa začal o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie - Večeradlom, ktoré viedol vdp.František Slovák . O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bola slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol dp. František Slovák. V homílii hlavný celebrant povzbudil veriacich, aby sa v tomto zaujímavom pohnutom čase, ktorému veľakrát nerozumieme, aby sme sa vždy utiekali o pomoc k Panne Márii a spoliehali sa vždy na Božiu vôľu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti. (J.S)