Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel administrátor farnosti Hrachovo Dp. Stanislav Urbánek

Posilnení kresťanskou nádejou Vám oznamujeme, že dňa 28. januára si Pán v 51. roku života a v 27. roku kňazstva povolal nášho spolubrata v kňazskej službe Dp. Stanislava Urbáneka, administrátora farnosti Hrachovo.

Zádušnú svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude v piatok 31. januára o 11:00 hod. v Hrachove celebrovať rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti!