Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Biskup z Etiópie v Rožňave

Dňa 1. decembra 2017 pricestoval na Slovensko na pozvanie eRka biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh. Počas svojej návštevy, ktorá potrvá do 12. decembra, zavíta do viacerých slovenských miest a zúčastní sa na liturgiách spojených s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Do Rožňavy na biskupský úrad pricestoval 4.12. 2017. Počas spoločného stretnutia  poďakoval za  každoročné zbierky koledníkov Dobrej noviny. Priblížil situáciu v Etiópii a konkrétne aj v jeho diecéze. Otec biskup Stanislav mu v rámci spoločného obeda predstavil Rožňavskú diecézu a následne posprevádzal po priestoroch biskupskej kúrie, kde sa táto vzácna návšteva podpísala aj do kroniky. Otec biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh ďalej navštívi Spišskú Kapitulu, Banskú Bystricu, Žilinu, Trnavu  a Bratislavu. Kto je biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh? Je biskupom katolíckej eparchie v Adigrate. Narodil sa 8.1.1953 v Tigray, za kňaza bol vysvätený v roku 1980 v Adigrate. Postgraduálne študoval na Milltown Institute of Philosophy and Theology a na Overseas Institute for Community Development v Dubline. Má diplom z ekumenických pastoračných štúdií na Upholland Northern Institute v Anglicku. Prednášal filozofiu a komunikáciu v seminári Adigrate. V novembri 2001 bol menovaný za biskupa v Adigratskej eparchii a v januári 2002 prijal biskupské svätenie v katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa v Adigrate. Pôsobí ako člen výkonného výboru AMECEA (Asociácia biskupských konferencií vo Východnej Afrike). Je stálym tajomníkom etiópskej biskupskej konferencie (CBCE) a jej delegátom v Pápežskom etiópskom kolégiu vo Vatikáne.  V rokoch 2014-2015 pôsobil ako predseda a člen Etiópskeho mierového výboru pre Južný Sudán. [nggallery id=53]