Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť Božieho Tela v rožňavskej katedrále

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (26. 5. 2016) sa v rožňavskej katedrále začala o 18:00 hod. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Vo svojej homílii pripomenul starozákonné obetovanie Izáka, ktoré sa stalo predobrazom novozákonnej obety Ježiša Krista i eucharistickej obety, v ktorej sa za nás nekrvavým spôsobom neustále obetuje ako kňaz, oltár i obetný baránok súčasne. Ježišove slová „Vy im dajte jesť“, ktoré odzneli v evanjeliu, sú podľa neho výzvou pre všetkých byť predĺženou rukou vo vzťahu k všetkým, ktorí sú hladní a túžia po každodennom chlebe, najmä však po Božej láske.

Svätá omša vyvrcholila eucharistickou procesiou so zastaveniami pri štyroch oltárikoch v blízkosti katedrály (k úcte Božieho milosrdenstva, Najsv. Srdca Ježišovho, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa), ktoré pripravili sestry saleziánky. Po návrate procesie do katedrálneho chrámu nasledovalo Te Deum a eucharistické požehnanie.

Fotografie: Daniel Ferencz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA