Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na Slovensku začína zbierka na podporu Národného pochodu za život

Bratislava 13. decembra (TK KBS) Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život vyhlásila nezisková organizácia Kanet. Povolilo ju Ministerstvo vnútra SR. Získanú finančnú podporu chce organizácia použiť na aktivity spojené s prípravou a realizáciou pochodu, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Od nedele 16. decembra 2018 je možné zbierku podporiť ľubovoľnou čiastkou na samostatný účet organizácie SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Verejná zbierka sa začína deväť mesiacov pred Národným pochodom za život. K jeho podpore počas sviatkov pozve aj limitovaná séria vianočného pozdravu. Pohľadnica, ktorá vyšla v náklade 200 000 kusov, bude zdarma k dispozícii už cez víkend vo väčšine farností na Slovensku.  

„Vianoce vnímajú ľudia citliví na ochranu života ako svoj sviatok, pretože jeho centrom je dieťa. Táto symbolika v sebe ukrýva aj ďalšie posolstvo. Tak, ako sa dieťa deväť mesiacov vyvíja v lone matky, aj my sa chceme deväť mesiacov chystať s odvahou na oslavu života. Všetkých ľudí dobrej vôle pozývame k podpore dobrého diela, k podpore myšlienky ochrany nenarodených detí," hovorí Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život v Bratislave. „Nadväzujeme na podobnú celonárodnú verejnú zbierku z minulosti. Pri Národnom pochode za život v roku 2015 sme získali viac než 82 500 eur. Celkové náklady na organizáciu pochodu boli dvojnásobné. Desať percent z tejto sumy išlo na pomoc ženám v ťažkej životnej situácii a ich deťom.”  

Limitovaná séria vianočnej pohľadnice znázorňuje siluetu Ježišových rodičov Jozefa a Márie putujúcich do Betlehema. Sprevádza ju text „Kráčajme s odvahou za život". „Ako Mária s Jozefom s odvahou prijali nový Život, tak aj my Vás pozývame už o 9 mesiacov s odvahou kráčať na Národný pochod za život do Bratislavy, 22. 9. 2019. Zároveň Vám ďakujeme za podporu organizácie podujatia," informuje druhá stránka pohľadnice, kde je zároveň prianie k Vianociam. Oslovenie si môže každý, kto si pohľadnicu zoberie, dopísať sám. Pohľadnicu potom môže poslať komukoľvek zo svojich blízkych. Vydanie pohľadnice finančne podporila Konferencia biskupov Slovenska.  

Národné pochody za život v Bratislave (2015) a v Košiciach (2013) boli vo svojom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo ich navštívilo vyše 150 tisíc ľudí. Hlavným iniciátorom a organizátorom pochodov bola Konferencia biskupov Slovenska. Tretí Národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Verejná zbierka na jeho podporu je prvá z jednoduchej pomoci budúcoročného pochodu, ďalšími budú modlitbová reťaz a dobrovoľnícka pomoc. 

Zdroj: TKKBS