Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Tento víkend, 8 – 9. augusta, sa v našej diecéze už tradične konala púť do Úhornej. Tohto roku bola ale pre súčasnú situáciu aj trochu netradičná - neprichádzalo sem až toľko pútnikov ako po iné roky a aj program bol mierne upravený. No práve v takejto situácií sa treba osobitne obracať v modlitbe k Panne Márii a prosiť ju o záchranu. A presne preto sa v každom kostole rožňavskej diecézy v nedeľu slávila sv. omša ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej, aby sa celá naša diecéza zjednotila v modlitbách na čele s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ktorý slávil odpustovú sv. omšu priamo v Úhornej. Modlitbové puto medzi nami ešte zdôrazňovala skutočnosť, že práve obraz Panny Márie Rožňavskej, ktorý sa nachádza v kaplnke v Úhornej, je prítomný aj v každom farskom kostole našej diecézy a mnohí ho majú už aj vo svojich domovoch.

Navyše, ako pripomenul otec biskup v homílií počas sv. omše, spomínaný obraz je kópiou obrazu Salus Populi Romani, ktorý sa nachádza v Rímskej bazilike Santa Maria Maggiore – Panny Márie Snežnej. Práve k tomuto obrazu sa šiel modliť pápež František na začiatku pandémie a mnohým z nás, vrátane otca biskupa, ostal živo do pamäti vrytý obraz, ako pápež kráča ulicou, ktorá býva preplnená ľuďmi, no Svätý Otec po nej ide skoro úplne sám. Ďalšou veľmi hlbokou a dojemnou udalosťou bolo mimoriadne požehnanie Urbi et orbi, spojené s modlitbou za zastavenie pandémie. Aj tu sme mohli vidieť obraz Salus Populi Romani, pred ktorým sa pápež František modlil na prázdnom námestí sv. Petra. Takže toto modlitbové puto neostalo iba v hraniciach rožňavskej diecézy, ale veľmi silne sme sa spojili aj so Svätým Otcom.

Na námestie sv. Petra bol spolu s obrazom Salus Populi Romani privezený aj milostivý kríž z kostola sv. Marcela. Tento kríž niesli v roku 1522 v procesií po meste Rím v čase morovej epidémie, po čom mor z Ríma zmizol. Práve o kríži pokračovala ďalšia časť homílie otca biskupa, pričom zdôraznil myšlienku, že kríž a Panna Mária sú dvoma najväčšími symbolmi Božej moci. Kríž, ktorý je symbolom veľkej bolesti, ale zároveň ešte väčšieho víťazstva Ježiša Krista. A Panna Mária, ktorá žila celkom odovzdaná Bohu, ktorá sa stala matkou jeho Syna a ktorá ho nasledovala aj ku krížu, pod ktorým ticho stála. Panna Mária, ako pokračoval otec biskup, stojí aj pri našich krížoch, aj my máme so svojim krížom prísť za ňou, lebo sami ho neuvládzeme.

Následne sa otec biskup zdôveril, že aj on nesie kríž, no aj on sa s týmto krížom utieka k Panne Márií a odpúšťa im, pretože k Mame sa chodí s odpustením v srdci. Tiež aj nás všetkých vyzval k vzájomnému odpúšťaniu si, aby sme sa spoločne dostali do večného života. Nakoniec ukázal na veľkosť Božieho milosrdenstva, na to, že Boh nám odpúšťa aj tie najťažšie hriechy, odpúšťa aj tie hriechy, o ktorých si často mylne myslíme ako Judáš, že sú neodpustiteľné.

Na záver sv. omše sme sa pomodlili modlitbu za otca biskupa a za diecézu spolu s modlitbou zasvätenia sa Panne Márii Rožňavskej, ktoré sa modlíme aj počas celého roka – každého 16. dňa v mesiaci. V závere sa otcovi biskupovi poďakoval domáci pán farár Martin Keruľ. Slová vďaky boli adresované aj všetkým, čo púť pripravovali, kňazom, ktorí počas nej spovedali a v neposlednom rade aj rádiu Lumen, ktoré sv. omšu vysielalo naživo.

Ján Kotlarčík

Bohoslovec Rožňavskej diecézy

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zCvwdp6qhA&feature=youtu.be