Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatok sv. Neita v rožňavskej katedrále

Sv. omša v kaplnke sv Neita17. júna 2013 Vladimír Filo, rožňavský biskup, za prítomnosti rožňavských veriacich celebroval svätú omšu ku cti sv. Neita, mučeníka, ktorého sväté relikvie sa nachádzajú v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uložené v kaplnke bočnej lode. Pri tejto príležitosti vydal Vladimír Filo obrázok k rozšíreniu úcty k tomuto svätcovi (Sv. Neitus - SK / Sv. Neitus - HU.)

O svätom Neitovi,  mučeníkovi:

Svätý mučeník Neitus žil pravdepodobne v 3. storočí. Spolu s ďalšími kresťanmi bol počas Diokleciánovho prenasledovania umučený v Ríme a tam v katakombách aj pochovaný. Na žiadosť rožňavského biskupa Jána Scitovského, pápež Gregor XVI. daroval ostatky sv. Neita rožňavskej katedrále, čím sa zvýšila jej vážnosť. Ostatky sú uložené v kaplnke bočnej lode nad oltárom. Liturgickú spomienku sv. Neita slávime v rožňavskej katedrále 16. júna. Pamiatku na mučenícku smrť sv. Neita si zvlášť pripomíname v tomto Roku viery i keď jeho slávenie pripadá na nedeľu. Meno sv. Neita je z gréckeho jazyka preložené ako „idúci do hĺbky“. Pripomína nám to slová blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý určil ako motto do ďalšieho tisícročia slová Pána Ježiša adresované Petrovi: „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Osvojme si slová Petra: „ale na tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5) Na to sa obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Máme vnikať do hĺbok viery. Sv. Neitus položil život za Ježiša Krista. Dal nám príklad, aby sme ho nasledovali v láske ku Kristovi.