Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela pani Katarína Kerdíková

2.januára 2015 si Pán Boh povolal k sebe pani Katarínu Kerdíkovú, rod. Vreštiakovú, matku rožňavského kňaza HEDr Milana Kerdíka, kaplána v Rožňave - meste. Zomrela vo veku 67 rokov. Pohrebná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa uskutoční 8. januára 2015 o 13,00 hodine (štvrtok) v Tomášovciach pri Lučenci. Porúčame ju do Vašich modlitieb.