Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zápis detí do Katolíckej materskej školy a Katolíckej základnej školy pre školský rok 2020/2021

Zápis detí do Katolíckej materskej školy bl. Zdenky a do Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého pre školský rok 2020/2021 pokračuje až do 11.9.2020Žiadosti je možné posielať poštou, osobne do schránky, alebo elektronicky.

Viac informácií o Katolíckej materskej škole bl. Zdenky v Rožňave nájdete na:

https://skolkablzdenky.edupage.org/

Viac informácií o Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave nájdete na:

https://kzs-roznava.edupage.org/