Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská DOMKA si pripomenula 25. výročie svojho pôsobenia

Domka Rožňava 25 rokov - 19.11.2016DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže v Rožňave - si pripomenula strieborné jubileum svojho pôsobenia v tomto meste. Svätú omšu pri príležitosti jej 25-ročného jubilea celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, v sobotu 19. novembra 2016 v Kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave za prítomnosti početnej saleziánskej rodiny. Koncelebrovali kňazi saleziánskej komunity v Rožňave a ďalší kňazi.

Vo svojej homílii otec biskup poďakoval za požehnané pôsobenie DOMKY a saleziánskych spolupracovníkov, pričom zdôraznil, že evanjelizácia najmä u detí a mládeže nemá a nemôže byť iba filantropiou, ktorá sa končí na cintoríne, ale má byť sprevádzaná prejavmi milosrdenstva, ktoré ide za cintorín. 

V závere svätej omše Mons. Stanislav Stolárik symbolickou ružou poďakoval rehoľným sestrám - saleziánkam za ich obetavosť pri vedení krízového centra pre deti a za všetok ich doterajší apoštolát a DOMKE venoval tortu privezenú v detskom vozíku.

Po svätej omši nasledovalo slávnostné agapé v saleziánskom dome, ktorému predchádzalo premietanie fotografií a videozáznamov z histórie rožňavskej DOMKY.

Fotogaléria: Mariana Michalková