Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Piate výročie smrti Mons. Eduarda Kojnoka

bez-nazvu

Vo štvrtok 27. októbra 2016, na sviatok Výročia posviacky Katedráneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, uplynie päť rokov od úmrtia rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.

Pri tejto príležitosti súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v nedeľu 30. októbra 2016 o 10:00 hod. sláviť svätú omšu za spásu jeho nesmrteľnej duše. Túto svätú omšu bude v priamom prenose vysielať RTVS (STV 2 , 10:00 hod.).

Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (časť obce Hrnčiarska Ves). Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 1956 v Bratislave. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 14. februára 1990 vymenoval za rožňavského diecézneho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 18. marca 1990 v Rožňave (na Námestí baníkov) z rúk J. Em. Jozefa kardinála Tomka; spolusvätiteľmi boli arcibiskup Ján Sokol a biskup Ján Chryzostom Korec.

Život a pôsobenie Mons. Eduarda Kojnoka: 1956-1956 kaplán Breznička 1956-1958 základná vojenská služba 1958-1960 kaplán Smolník 1960-1961 kaplán Veľká nad Ipľom 1961-1964 kaplán Hodejov 1964-1967 kaplán Smolník 1967-1968 špirituál kňazského seminára v Bratislave 1968-1970 kaplán Hnúšťa, Lučenec, Hnúšťa 1970-1977 kaplán Jaklovce 1977-1982 správca farnosti Dolná Strehová 1982-1990 správca farnosti Gemerská Poloma 14. 02. 1990 menovanie za rožňavského biskupa 18. 03. 1990 biskupská vysviacka 27. 12. 2008 zrieknutie sa úradu z dôvodu vysokého veku prijaté Svätým Otcom Benediktom XVI. 27. 10. 2011 úmrtie v Rožňave; pochovaný je vo svojom rodisku v Hrnčiarskej Vsi