Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza – Valentín Kosturko

V duchu   kresťanskej nádeje vo vzkriesenie oznamujeme, že

dňa 28. júla 2019 v 87. roku života,

zaopatrený sviatosťami, dozrel pre nebeské kráľovstvo

Valentín Kosturko

a prijal tak pozvanie do domu nebeského Otca.

S vďačnosťou za jeho Bohu darovaný život

 sa s ním rozlúčime slávením pohrebnej svätej omše

vo štvrtok 1. augusta 2019 o 11.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Plavči,

po skončení budú jeho telesné pozostatky uložené na dočasný odpočinok na miestnom cintoríne.

S láskou a vďačnosťou manželka Margita, syn Štefan, kňaz, syn Valentín s rodinou a ostatná rodina

    Odporúčame zosnulého do vašich modlitieb. 

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji.

Parte-Kosturko.pdf