Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka na stretnutie chrámových hudobníkov Rožňavskej diecézy

organ-620x350Pozývame všetkých kantorov, organistov, žalmistov a kňazov na stretnutie chrámových hudobníkov Rožňavskej diecézy 21. novembera 2015 do Lučenca.  Program: 8.30 Otvorenie stretnutia,  9.00 1. prednáška: „Hudba v službách liturgie“  (doc. R. Adamko), 10.30 2. prednáška: „Úloha organistov a kantorov počas procesiových spevov v liturgii sv. omše“ (prof. A. Akimjak),  12.00 obed (v reštaurácii Prameň), 13.30 praktická príprava liturgie,  15.00 sv. omša s aplikáciou  odprednášaných poznatkov. Stretnutie sa uskutoční pod záštitou diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika a farnosti Lučenec – mesto

plagát a prihláška tu: plagat_v2.0b ,  prihláška