Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Nové info - Diecézne stretnutie mládeže - 27. apríla v Tornali

Aj mladý človek  (ba dokonca princ)  sa môže stať svätým!!!Na diecéznom stretnuti mládeže v Tornali privítame a budeme mať možnosť úctiť si aj vzácne relikvie sv.Imricha patróna mládeže!!! Relikvie po stretnuti mládeže budu uložené vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho.
http://www.zivotopisysvatych.sk/imrich/

Už len 22 dní, prosím, nezabudni... že sa blíži Diecézne stretnutie mládeže.  :D Pozývame ťa zažiť spoločenstvo mladých ľudí do Tornale 27.04.2019. Prosíme záujemcov, aby svoju účasť nahlásili, aby sme vedeli včas pripraviť všetko potrebné. Prihlásiť sa je možné ako spoločenstvo, farnosť ale aj ako jednotlivec do Veľkého piatku (19.04.2019).
Kontakt: tel. číslo 0907486396 alebo mail: balazsrv@gmail.com
Tešíme sa na každého. :)"

Diecézne stretnutie mládeže (DSM), ktoré sa koná každoročne, je dňom kedy sa o.biskup stretáva s mladými zo svojej diecézy. Tento rok sa DSM uskutoční 27. apríla v Tornali, vo farnosti Božského Srdca Ježišovho.
Prežívame práve čas 40-denného pôstu. Je to čas obnovy, čas, kedy sa snažíme prehĺbiť svoj vzťah s Pánom. Možno viac ako inokedy si uvedomujeme, že chceme byť s Bohom viac a hlbšie a že chceme byť súčasťou jeho tela - Cirkvi. Práve dnes, 17.marca, je to tiež presne 40 dní, ktoré nás delia od Diecézneho stretnutia mládeže s o. biskupom. On ako najvyšší pastier diecézy odráža Otcovo srdce pre všetkých nás, pretože nás vedie a zaujíma sa o nás. Prejavom tohto záujmu je aj diecézne stretnutie. Práve v tento deň chceme zverejniť program a plagát DSM.
Plagát si môžete stiahnuť nižšie pod článkom a tak pomôcť s propagáciou podujatia. Naším zámerom je, aby sa pozvanie na DSM dostalo ku každému mladému človeku v našej diecéze, aby každý mladý mal možnosť pocítiť, že patrí do spoločenstva veriacich Rožňavskej diecézy.
Na spoločné stretnutie s Vami sa teší otec biskup Stanislav a Vaši koordinátori.