Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otvorenie brány milosrdenstva v Bôrke

DSCF9998V sobotu 16. júla 2016, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, stovky pútnikov zavítali do Bôrky, ktorá je jedným z najstarších mariánskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze.

Pápež Klement XIII. na základe predchádzajúcej žiadosti miestneho duchovného Jánosa Vasíka a ostrihomského arcibiskupa Mons. Józsefa Szentilonaiho vydal dňa 7. apríla 1759 bulu, ktorou potvrdil Škapuliarsky spolok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Bôrke a zároveň mu priznal právo každoročne organizovať slávnostný odpust. Pápež Pius VII. v roku 1804 rozšíril výsady udelené Klementom VIII. aj na zosnulých členov škapuliarskeho spolku. 

V tomto Roku milosrdenstva bolo pre pútnikov veľkou milosťou aj to, že práve v deň sviatku Panny Márie Karmelskej mohli prvýkrát prejsť bránou milosrdenstva, ktorú z poverenia rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika slávnostne otvoril vsdp. Gabriel Rákai, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich a Rómov Rožňavskej diecézy.

Počas celého víkendu viacero kňazov vysluhovalo sviatosť zmierenia a pre prítomných pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program v slovenskom i maďarskom jazyku.

Odpust vyvrcholil v nedeľu 17. júla slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval františkánsky kňaz Csaba Böjte zo Sedmohradska v Maďarsku. Po jej skončení nasledovalo tradičné požehnanie škapuliarov a boli prijatí noví členovia do miestneho Spoločenstva Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.

Informoval: Patrik Balázs

Fotografie: Ružena Gergelyová

DSCF9999 DSCF0026 DSCF0025 DSCF0021 DSCF0020 DSCF0018 DSCF0007 DSCF0004