Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť k úcte sv. Anny v Roku viery - Divín, 26. – 28. júl 2013

Piatok: 26. júl 2013 18:00      Modlitba posvätného ruženca /kaplnka sv. Anny/ 18:30      Svätá omša /kaplnka sv. Anny/P. Mgr. Miroslav Martiš – farár, moderátor SKC v Plzni  Sobota: 27. júl 2013 18:00 Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých 18:30 Svätá omša /farský kostol/ – vsdp. Mons. ICLic. Rastislav Suchý, generálny vikár      rožňavskej diecézy – požehnanie novovymaľovaného kostola 20:30 Krížová cesta na divínsku Kalváriu - skauti 23:00 Adorácia /kaplnka sv. Anny/ - vdp. Mgr. Miloš Pikala, farár - dekan B. Štiavnica a skauti 24:00 Svätá omša /kaplnka sv. Anny/ - vdp. Mgr. Miloš Pikala, farár – dekan B. Štiavnica   Nedeľa: 28. júl 2013 8:00 Rozjímavý posvätný ruženec v kostole Všetkých svätých – Ružencové bratstvo 8:30 Svätá omša v kostole Všetkých svätých 10:00 Procesia od farského kostola Všetkých svätých na putne miesto – kaplnka sv. Anny 10:30 Slávnostná odpustová svätá omša pri kaplnke sv. Anny celebruje osvietený pán opát doc. PaedDr. ThDr. Ambróz Martin Štrbák, PhD z kláštora premonštrátov Jasov 17:00 Koncert a svedectvá dp. diakona Petra Križiana vo farskom kostole  

Počas celej púte sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia

Sv. Anna a Joachim, orodujte za nás