Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik prežíval vianočné sviatky s veriacimi v Rožňave

Rovnako, ako minulý rok, tak aj počas týchto sviatočných vianočných dní mohli veriaci rožňavských farností sláviť sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave spoločne so svojim diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.

Na 4. adventnú nedeľu vo svojej homílii upriamil pozornosť na odpoveď Panny Márie na Božie oslovenie, ktoré prijala skrze anjela Gabriela. Ona povedala Bohu svoje „áno“, plné lásky a pevnej viery a tak prijala do svojho života Boží plán, prijala Ježiša, ktorého Boh dal svetu skrze ňu a jej „áno“. Jej odpoveď v nás môže a má podnietiť otázku: Ako my plníme sľub, svoje „áno“ dané Bohu pri obnove krstných sľubov pri prvom svätom prijímaní, pri birmovke, či kedykoľvek inokedy?

Pri polnočnej svätej omši, sme mali možnosť rozjímať nad mocou Svätej noci, ktorá dala do pohybu celý vesmír. Nad ochotou prijať betlehemskú trojicu – Ježiša, Máriu a Jozefa do svojich príbytkov, ale najskôr každý do svojho srdca.

Na Slávnosť Narodenia Pána otec biskup pripomenul, koľko bolesti prežijú tí, ktorí s láskou pripravili darček pre svojich blízkych a ostalo to nepovšimnuté. Boh Otec nám na Vianoce dáva z plnosti lásky svojho Syna, ktorý je toľkými tiež neprijatý. Prečo nie je prijatý, prečo je odmietaný, prečo si nezaslúži pozornosť? Prečo sú Vianoce spochybňované? Je potrebné nanovo spoznať tajomstvo narodenia Ježiša Krista a to podľa slov evanjelia: „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ Je potrebné, aby sme sa inými očami pozerali na toto tajomstvo, aby sme naň pozerali v Božej optike, aby sme sa takto zahľadeli do jasieľ. Koho vidíme v jasliach? Vidíme tam Božieho Syna? Tak, ako ho videli Mária a Jozef? Vidíme tak, ako videli pastieri a traja králi, ktorí svoju vieru v toto Dieťa vyjadrili aj svojimi darmi? Kiež by nám daroval oči, ktorými by sme videli, kto je vlastne On – Ježiš Kristus.

Na obed 25. decembra sa otec biskup stretol s kňazmi a zasvätenými, ktorí pôsobia na Biskupskom úrade a v rožňavských farnostiach, aby spoločne oslávili sviatky Narodenia Pána.

26. decembra prišli na Biskupský úrad koledníci Dobrej noviny z rožňavských farností, aby zaspievali otcovi biskupovi radostné piesne o narodení Ježiša. Po krátkom, ale milom stretnutí sa koledníci vydali na svoju púť do rodín, aby všade kam prídu, zaniesli radostnú zvesť.

Svätú omšu na sviatok sv. Štefana, mučeníka, slávil otec biskup v kostole sv. Anny. V homílii zdôraznil potrebu zahľadieť sa do neba. Z neba prišiel Ježiš Kristus, do otvoreného neba „nakukol“ sv. Štefan pred umučením. Znova sa spojili radosť a bolesť, ktoré pri pohľade do neba, aj počas Vianoc, dostávajú zmysel. Otvorené nebo je nádejou pre nás všetkých vo všetkých životných situáciách.

[ngg_images source="galleries" container_ids="60" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="640" gallery_height="480" cycle_effect="fade" cycle_interval="4" show_thumbnail_link="1" thumbnail_link_text="[Show picture list]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]