Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka na Diecézny metodický deň

Všetkých katechétov a učiteľov náboženstva resp. náboženskej výchovy v Rožňavskej diecéze pozývame na

Diecézny metodický deň,

ktorý sa uskutoční v pondelok 30. septembra 2019 v Rožňave.

 

Program:

10.00    Svätá omša v katedrále Nanebovzatia Panny Márie

(celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup)

11.00    Prednáška „O modlitbe v živote učiteľa náboženstva“

(doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

13.00    Občerstvenie

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Diecézny katechetický úrad (DKÚ) zabezpečí každému katechétovi/katechétke potvrdenie pre zamestnávateľa, že sa zúčastnil(a) na diecéznom metodickom dni.

 

Účasť na diecéznom metodickom dni je potrebné potvrdiť do stredy 25. septembra 2019 alebo ospravedlniť (prosím, uveďte aj dôvod neúčasti) na mailovej adrese: dku@burv.sk.

Kvôli zabezpečeniu stravy, prosím, uveďte aj vašu prípadnú diétu.