Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ponuka práce - učitel/ka náboženstva

Riaditeľstvo Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého príjme do pracovného pomeru od 1. septembra 2018 na čiastočný úväzok (18 hodín týždenne) na dobu určitú učiteľa/učiteľku rímskokatolíckeho náboženstva.

Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Platové podmienky: podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2017.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu: Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava alebo elektronicky na adresu: kzs.roznava@gmail.com Bližšie informácie na tel. č.: 0908 970 481