Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventný podvečer Božieho slova a hudby v Margecanoch

Dňa 2.12.2017 o 15:00 hodine, v predvečer prvej adventnej nedele sa v Kostole svätej Margity Antiochijskej v Margecanoch, už po dvanástykrát konalo podujatie s názvom- Adventný večer Božieho slova a hudby. Jeho posolstvom bolo sa v  tejto uponáhľanej dobe  nachvíľu zastaviť, stíšiť, otvoriť svoje srdce, a nechať sa duchovne posilniť a zamyslieť nad nastávajúcimi dňami s Božím slovom a hudbou. Práve toto spoločné stretnutie malo za cieľ upevniť prítomných v dôvere, že k nim Boh vo svojej láske prichádza v ústrety, aby Vianoce v ich životoch boli sviatkami svetla, radosti i pokoja. Počas svojich príhovorov, zástupcovia štyroch cirkví, a to: Mons. Mgr. Dušan Lukáč, zástupca rímskokatolíckej cirkvi, ThDr. Tomáš Labanič, zástupca gréckokatolíckej cirkvi, Mgr. Marta Chlpíková, zástupkyňa evanjelickej cirkvi a. v., Mgr. Róbert Kováts, zástupca Cirkvi československej husitskej priniesli všetkým duchovný zážitok, poskytli povzbudenie, ktoré je v každej dobe tak potrebné. Hudobná zložka na čele so zborom Chorus Via Musica, speváckym zborom Kwapka a Ľudovou hudbou Gajdošovci celú programovú kompozíciu umocňovala svojím spevom a hudbou.              Správca farnosti, ThLic. Stanislav Cifra, vo svojom príhovore na záver podujatia upevnil prítomných v nádeji, že tohtoročné Vianoce môžu byť lepšie ako tie minulé, lebo Kristus dáva nádej a nielen na Vianoce. Zároveň ich vyzval k čo najlepšiemu prežitiu adventu, lebo je šancou a zároveň náročnou cestou, ktorá nie je však cestou bez konca. V jej závere vyvrcholí naša radosť z narodenia Pána i v novom narodení nás samých. Prežívame Advent. Je to výnimočný čas. Je to jedinečná príležitosť, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Slávnostný večer ukončil s výzvou veriacim, aby prežili tento čas v radostnom adventnom očakávaní príchodu svetla na svet... (SK)