Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

O2H Dôverovať

Druhá katechéza O2H Dôverovať : Tu

Z vody – víno. Dá sa to, Boh to dokáže. Z Tvojho problému – východisko. Dá sa to, Boh to dokáže. Z Tvojho obyčajného života – výnimočný, dobrý a plodný život. Dá sa to, Boh to dokáže. Jediné, čo potrebuješ, je učiť sa od Panny a Matky bez otázok a strachu dôverovať a odvážne prosiť.

    Mnohí veľkí svätí odporúčali pobožnosť troch Zdravasov. Svätý Anton Paduánsky praktizoval modlitbu troch Zdrazdravas_11vasov ku cti trojnásobného panenstva Božej Matky a ako prosbu za milosť uchovať si čistotu mysle, srdca a tela. Svätý Leonard z Porto Maurizio, františkán, bol jedným z najväčších misionárov v dejinách Cirkvi. Pri kázaní v Janove ho počúvalo viac než stotisíc ľudí. Môžeme ho nazvať aj apoštolom troch Zdravasov. Všade o nich kázal a bol jedným z tých, ktorí najviac prispeli k rozšíreniu tejto pobožnosti.
zdravas_12
Povzbudzujem Vás, drahí mladí priatelia, aby ste aj vy rozhodli pre modlitbu troch Zdravasov. Boh od nás skutočne nežiada veľa. Panna Mária bude stáť pri Vás vo všetkých Vašich skúškach, pokušeniach a v každom okamihu Vášho života, až po ten posledný! S Máriou sa nemusíme báť každodenných bojov a ani toho posledného. Ona vždy víťazí nad drakom a spolu s ňou i my!