Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka a organizačné pokyny pre pútnikov na 14. 10. 2017

V Roku Fatimy sa celá Rožňavská diecéza od februára pripravuje na slávnostné Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Pannny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 14. 10. 2017 na Námestí baníkov v Rožňave Je to dôležitý úkon pre každého, kto je ochotný dať svoj život do Božích rúk prostredníctvom našej Matky Panny Márie a konkrétne cez jej Nepoškvrnené Srdce. Pri tejto tak dôležitej udalosti v histórii nášej Rožňavskej diecézy vás všetkých srdečne pozývame na túto jedinečnú slávnosť. Pripravený je bohatý duchovný program sprevádzaný priamym prenosom TV Lux, ktorá začne svoj prenos Fatimskou pobožnoťou o 9.30 hod. a následne sv. omšou spojenou so slávnostným úkonom zasvätenia Rožňavskej diecézy. Priamy prenos bude sprostredkovaný aj Rádiom Lumen. V poobednom programe sa spevom detí z Katolíckej školy sv. Jána Nepomuckého bude rozliehať celé námestie v pripravovanom programe "Spievajme Márii", kde vystúpi aj speváčka Brigita Tivadarová a zbor Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče. Program sa zakončí spoločnou Modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a eucharistickým požehnaním. Rozlúčime sa záverečným sprievodom so sochou Fatimskej Panny Máire, ktorá bude uložená v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Rožňave. Príďte a zažijeme "malú Fatimu" znova spolu v Rožňave.

K bezproblémovému priebehu tejto významnej udalosti Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava vydáva Organizačné pokyny v nasledujúcom znení:

Organizačné pokyny pre pútnikov na 14.10.2017 : Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – Námestie Baníkov, Rožňava.

Milí pútnici a organizátori farských pútí na toto duchovné podujatie.

Obraciam sa na vás menom  organizátorov tohto podujatia, aby sme spoločnými silami úspešne zvládli významné celodiecézne podujatie.

  1. PRÍCHOD a ODCHOD PÚTNIKOV
  • Skupiny pútnikov, ktoré prídu do Rožňavy autobusom, môžu prísť autobusom a z autobusu vystúpiť na autobusovej stanici v Rožňave a odtiaľ prejsť na blízke Námestie Baníkov peši. /viď. mapka/

Vodič autobusu , aj zodpovedná osoba dostane registračné číslo, ktoré bude slúžiť na to, aby autobus mohol opäť vojsť do areálu AS pre pútnikov pri návrate.

Autobusy potom odídu parkovať na pripravené parkovisko v blízkosti zimného štadióna na Štítnickej ulici, kde ich usporiadatelia a príslušníci PZ SR usmernia. V areáli AS nebudú môcť autobusy zostať parkovať!

Po skončení programu na Námestí Baníkov sa skupiny opäť  spoločne presunú na autobusovú stanicu a keď budú všetci zo skupiny spolu, zavolajú mobilom šoférovi autobusu, ktorý z parkoviska príde po nich na AS.

V každom autobuse prosím určiť jednu zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti kontakt s vodičom, dostane registračné číslo a tiež bude po skončení aktualizovať to, či je celá skupina pripravená na nastúpenie do autobusu. Až po tom, ako usporiadatelia zistia, že je celá skupina kompletná a čaká na AS na svoj autobus, bude možné, aby šofér po nich prišiel do areálu AS.

Takýto postup je potrebný preto, lebo nie je možné, aby všetky autobusy naraz prišli na AS, čakali tam a obmedzili by plynulosť dopravy v meste a prevádzky na autobusovej stanici.

  • Individuálni pútnici, ktorí prídu do Rožňavy autami, budú mať pripravené parkovisko tiež v blízkosti zimného štadióna na Štítnickej ulici, kde ich usporiadatelia usmernia./viď mapka/

Od areálu parkoviska bude premávať od 07.30 hod. podľa potreby a obsadenosti kyvadlový autobus na autobusovú stanicu v Rožňave. Odtiaľ môžu pútnici prejsť na blízke Námestie Baníkov peši.

Z areálu parkoviska je možné sa aj peši presunúť na Námestie Baníkov v smere naznačenom v mapke č. 3 zelenou farbou. Cesta peši trvá približne 10 - 15 minút. /cesta tam je z časti do kopca/

Prosím hlavne pútnikov, ktorí prídu svojimi autami, aby mali dostatočnú časovú rezervu pri príchode do Rožňavy, vzhľadom na potrebný presun z parkoviska na námestie kyvadlovým autobusom, alebo peši.

Po skončení programu na Námestí bude opäť od 16,00 hod. kyvadlový autobus prevážať individuálnych pútnikov na parkovisko pri zimnom štadióne.

Vstup autom na Námestie Baníkov v Rožňave a následné parkovanie,  bude umožnený len vozidlám, ktoré budú mať povolenie na vstup, ktoré vydáva Biskupstvo Rožňava.

Námestie Baníkov, ako aj okolité ulice budú v sobotu 14.10.2017 uzavreté. Doprava bude dopravným značením odklonená na obchádzkové trasy, na ktoré vás navedú usporiadatelia a príslušníci PZ SR.

 

 

  1. Areál Mariánskeho dňa na Námestí Baníkov.

Po príchode na Námestie baníkov, môžete zaujať miesta, ktoré budú pre vás pripravené na sedenie podľa pokynov usporiadateľov.

Program nášho dňa bude prebiehať na Námestí Baníkov vonku, v priestore pred biskupským úradom. Na námestí bude pripravených cca. 2000 miest na sedenie. Pri väčšom počte pútnikov budú ostatní pútnici musieť využiť vlastné prenosné stoličky, ktoré si môžete priniesť so sebou.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v priestore parku v strede námestia počas dňa, s výnimkou času svätej omše.

Kňazi budú mať vyhradený a strážený priestor v Malom kostole / v strede námestia/, kde si budú môcť nechať svoje veci a odtiaľ potom bude začínať aj sprievod kňazov koncelebrantov ku svätej omši. Na fatimskú pobožnosť kňazi, ktorí nebudú vysluhovať sviatosť zmierenia, zaujmú miesta individuálne.

Na námestí budú pre vás pripravené mobilné toalety, vrátane jednej pre imobilných pútnikov.

Taktiež bude pripravená pitná voda v cisterne a lekárska služba prvej pomoci.

Ako býva zvykom, budete si môcť zakúpiť upomienkové predmety s náboženskou tematikou, tričká a polokošele s logom podujatia a s diecéznym logom v obchode Spolku Sv. Vojtecha, alebo v predajnom stánku na námestí, kde si okrem toho budete môcť zakúpiť tombolový lístok v hodnote 5 Euro. Za tento príspevok dostanete tričko s logom podujatia, alebo diecézy a magnetku.

Svojim príspevkom do tomboly prispejete na organizáciu tohto podujatia, za čo vám vopred ďakujeme.

Občerstvenie: káva, čaj , nealko, si budete môcť zakúpiť v prevádzkach, ktoré sú na Námestí Baníkov.

Prosíme, aby ste svoje miesta zaujali najneskôr do 9.15 hod., kedy sa začne sprievod so sochou Panny Márie.  Program nášho mariánskeho dňa bude vysielaný televíziou LUX v priamom prenose.

 

Pre úspešné zvládnutie celého tohto podujatia vás duchovní otcovia farností, vás milí pútnici i organizátori skupín, prosím, aby ste venovali pozornosť týmto pokynom a počas podujatia sa riadili pokynmi usporiadateľov a tiež pokynmi príslušníkov mestskej polície a pokynmi príslušníkov PZ SR.

Prajem vám všetkým veľký a bohatý duchovný zážitok.