Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou.

aliancia-za-rodinu21

Milý brat v kňazstve,

Náš prezident ohlásil dátum referenda. Bude sa konať 7. februára 2015. Dostali sme dva mesiace na bezprostrednú prípravu. Hoci len s troma otázkami, bude to hlasovanie o veľkých hodnotách. Teraz nie je čas špekulovať, analyzovať, či to bol dobrý krok a podobne. Treba vyhrať! Bolo by zlé, keby sme prehrali kvôli našej pasivite.

Úloha je neľahká: veľká časť ľudí je pasívna; mnohí neveria, že hrozba je vážna; mienkotvorné médiá neprajú naším snahám; potrebujeme účasť 50% = 2,2 milióna voličov (t.j. 5x viac než podpísalo petíciu). Musíme spojiť sily. Nestačí, že presvedčíme k účasti „našich“. Treba nám vyjsť i k tým, čo nie sú v kostole a získať ich. Použime prirodzené i nadprirodzené nástroje – slovo i modlitbu.  Milý spolubrat, začnime modlitbou. Vysvetli veriacim, že začala finálna príprava a že potrebujeme pomoc všetkých. Spojte sa vo farnosti vo vytrvalej modlitbe za našu odvahu, za prebudenie Slovenska, za úspech v referende, za ochranu pred šíriacimi sa bludmi.

 * Modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou.

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku.  Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan, Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014)  Nakopírujte pre všetkých a modlite sa ju spoločne, napr. až do konania referenda.

  * Pred pol rokom ste dostali Pro-family manuál. Čerpajte z neho: adorácie, meditácie k tajomstvám ruženca, pri sv. omšiach, a pod.

  * Slúžte na tento úmysel sv. omše: formulár Za upevnenie rodínV každej núdzitematické kázne (napr.  3.adv.nedeľa – všetky čítania, Nedeľa sv. Rodiny,...); osobitné úmysly prosieb (v Pro-family manuáli na str. 55). A všetci veľmi dobre vieme ľudia sú citlivejší na spoločenské dianie, ak vnímajú vážnosť situácie, alebo ak sa to bytostne týka ich súkromia, ich detí a pod. Preto dávame do pozornosti Vyhlásenie odborníkov k presadzovaniu rodovej ideológie, ktorú môžete precitať a posunúť do rodín a do škol aj k ľudom, ktorý nechodia pravidelne na sväté omše a to na stránke:http://rodovescitlivovanie.wordpress.com/