Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Duchovné cvičenia učiteľov náboženskej výchovy na Osuší

V dňoch od 21.-23.februára 2020 sa v rámci permanentného vzdelávania a formácie, učitelia náboženskej výchovy z Rožňavskej diecézy zúčastnili duchovných cvičení v Inštitúte Krista Veľkňaza na Osuší, pod vedením exercitátora Mgr. Jakuba Branislava Martausa, OFM. Na duchovných cvičeniach sa stretli pedagógovia z Lučenca a okolia, z Fiľakova, Brezna, Tornale, Revúcej.
Katarína Prekopová, učiteľka náboženskej výchovy v Tornali, v mene svojom, aj v mene všetkých účastníkov vyjadrila vďaku za prežitý čas na Osuší: „Úprimne ďakujeme za krásne dni a požehnané chvíle prežité v Inštitúte Krista Veľkňaza na Osuší. Ďakujeme duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Bednárikovi, riaditeľovi DKÚ za vybavenie, organizáciu a sprevádzanie nás učiteľov počas pobytu. Svoju vďaku chceme vyjadriť modlitbou za neho a za vdp. Jakuba Branislava. Prežili sme pod jeho vedením nezabudnuteľné chvíle plné modlitieb, povzbudivých slov pri prednáškach, chvíle silencia, úvah o Ježišovi v Eucharistii, adoráciu pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. V mene všetkých učiteľov ďakujeme za silu a podporu, čo sme získali počas pobytu a tešíme sa na ďalšie stretnutia! Vyprosujeme duchovným otcom veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie.“

Viac o duchovných cvičeniach v spravodajstve TV Lux:

https://www.tvlux.sk/archiv/play/22666