Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Už len 1 deň !!!Diecèzne stretnutie mladeže v Gelnici - list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

Drahí bratia kňazi,  milí mladí priatelia!

Ako po iné roky aj v tomto roku organizujeme Diecézne stretnutie mládeže   rožňavskej diecézy. Ako váš biskup sa chcem s vami stretnúť, tak pri slávení svätej omše, ako aj pri celodennom programe, v ktorom spolu vytvoríme živé spoločenstvo chváliace Boha.

V tomto roku sa zídeme v sobotu 22. apríla 2017 vo farnosti Gelnica, pred slávením sviatku Božieho Milosrdenstva. Začneme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10.00 hod.

Povzbudzujem vás drahí bratia kňazi, aby ste spolu so svojimi mladými prišli na toto stretnutie. Sprevádzajte mladých ako skutoční pastieri farnosti a putujte spolu s nimi. Pozývam vás mladých našej diecézy, aby sme spolu  načerpali silu do našich každodenných chvíľ z pohľadu na nášho Spasiteľa v Eucharistii, a vzájomne sa posilnili a povzbudili vo viere, v nádeji a v láske.

Mojou túžbou je zjednotiť sa v modlitbe s mladými za mladých. Chcem spolu s vami kňazmi a s vami milí mladí priatelia, zasvätiť mládež našej diecézy nebeskej Matke, Panne Márii. Zároveň hodlám ďakovať za vás a za vašu vytrvalosť vo viere, napriek ťažkostiam dnešnej doby. Spoznajme spolu, aké veľké veci robí s nami Pán. (porov. Magnifikat)  

Pevne si uvedomujem, že vy ste budúcnosťou našej diecézy. Preto mám úprimnú radosť z budúceho stretnutia s vami, a povzbudzujem vás, aby ste toto moje pozvanie prijali a zúčastnili sa tohto celodenného programu Diecézneho stretnutia  mládeže rožňavskej diecézy spolu so svojimi kňazmi.

Stretneme sa v Gelnici!

                                                                 Teší sa na Vás     +  Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

 Prosíme, aby Ste počty mladých zahlásili  najneskôr do 19. aprila 2017 na tel. čís.  0907 486 396,  alebo  na email: balazsrv@gmail.com