Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Putovanie na Uhornú

10052014332Mariánska úcta má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. V sobotu 10. mája sa konala púť mladých z diecézy Rožňava, ktorá začala modlitbou posvätného ruženca a následne sa pokračovalo svätou omšou na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Bolo to zároveň aj prvou púťou po zime čo sa veriaci – “mariánski ctitelia” stretli na tomto mieste a tým otvorili aj ďalšie púte k Snežnej Panne Márii.

Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore poďakoval mladým pútnikom za ich chuť, odhodlanosť a silu putovať či už osamote alebo v spoločenstvách k Panne Márii.  Program vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Patrik Balázs, ktorý pôsobí ako kaplán v Rimavskej Sobote a je koordinátorom pre mladých Rožňavskej diecézy. Vo svojom príhovore sa zameral na Matku Božiu ako na učiteľku, ktorá nás učí milovať. Stretnutie sa skončilo modlitbou krížovej cesty. Veríme, že toto stretnutie nebolo posledné, ba práve naopak stane sa tradíciou a bude len rasť.