Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

HYMNA

Národné stretnutie mládeže P15 má svoju hymnu. Stojí za ňou známa slovenská speváčka Sima Martausová, ktorá zložila hudbu aj text tejto piesne. Nesie názov "Poklad".  POKLAD (hymna P15)  Hudba a text: Sima Martausová Najpevnejším mostom –  to sú srdcia čisté, bijú z lásky k hosťom,  sú pokladom v liste. Najsilnejšou mašľou –  to je srdce verné, svoj poklad už našlo,  hľa,  blahoslavené... R: Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme,     do Tvojich rúk srdcia nesieme. Tiež chcem spoznať Krista,  nech velí našim nohám, keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, srdce poklad stretlo, hľa, blahoslavené... R: Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme,     do Tvojich rúk srdcia nesieme.  Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme, do Tvojich rúk všetko nesieme. http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/p15/hymna