Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Posolstvo Svätého Otca ku dňu misií

TK KBS: K radosti povzbudzuje najnovšie posolstvo Svätého Otca k Svetovému dňu misií. Konferencia biskupov Slovenska pri tejto príležitosti prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk slovenskú verziu posolstva.

"Svetový deň misií je privilegovaným časom, keď sa veriaci rôznych svetadielov modlitbami a konkrétnymi gestami solidarity zapájajú do pomoci mladým cirkvám na misijných územiach. Ide o milostiplné a radostné slávenie. Milostiplné, pretože Duch Svätý, poslaný od Otca, ponúka múdrosť a silu tým, ktorí sú vnímaví na jeho pôsobenie. Radostné, pretože Ježiš Kristus, Otcov Syn, poslaný na svet hlásať evanjelium, nám pomáha a sprevádza naše misijné dielo. Chcel by som vám predostrieť jeden biblický obraz, ktorý sa nachádza v Lukášovom evanjeliu (porov. 10, 21 – 23) a ktorý hovorí práve o Ježišovej radosti a o radosti jeho učeníkov misionárov," prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

Svetový deň misií sa slávi od roku 1926, tento rok už po 88-krát. Počiatok slávenia je spojený s tým, keď „Dielo pre šírenie viery“ na podnet Misijného kruhu seminára v Sassari na Sardínii navrhlo pápežovi Piovi XI. usporiadať výročný deň v prospech misijnej činnosti univerzálnej Cirkvi. Žiadosť bola prijatá a v nasledujúci rok 1927 bol slávený prvý „Svetový deň misií pre šírenie viery“. Pius XI. rozhodol tiež o tom, že Svetový deň misií sa bude sláviť pravidelne každú predposlednú nedeľu v mesiaci októbri, ktorý je tradične považovaný za misijný mesiac. Najnovšie posolstvo zverejnili v polovici júna tohto roka (14. 6. 2014) vo Vatikáne.

Celé znenie posolstva nájdete .:: TU ::.