Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavský biskup požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny

letak-e1450783752526„Buďte radostnými ohlasovateľmi evanjeliovej zvesti o príchode Spasiteľa“, vyzval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 150 koledníkov Dobrej noviny z mnohých farností Rožňavskej diecézy pri svätej omši vo Farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej 10. decembra 2016. Počas tejto svätej omše dostali koledníci všetkých vekových kategórií osobitné požehnanie a boli vyslaní, aby priniesli vianočnú radosť do rodín vo svojich farnostiach. Získanými finančnými prostriedkami koledníci pomôžu tento rok podporiť lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v africkej Etiópii.

Po skončení svätej omše a občerstvení si koledníci so záujmom pozreli prezentáciu misijnej dobrovoľníčky v Keni o živote tamojších detí.

Z výťažku tohtoročnej Dobrej noviny budú podporené rozvojové projekty okrem Etiópie aj v Keni, Južnom Sudáne či Ugande.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu: SK7711000000002940457894, Swift: TATRSKBX a až do konca januára 2017 aj darcovskou SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk

Fotogaléria: Martin Bíreš