Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Eduard Kojnok

200804010721_kojnokMons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves). Ordinovaný bol 24.06.1956 v Bratislave. Za administrátora Rožňavskej diecézy bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný 14. februára 1990. Úradu sa ujal 18.02.1990 a na biskupa bol konsekrovaný 18. marca 1990 v Rožňave J.Em. Jozefom kardinálom Tomkom.

Pôsobiská otca biskupa: 1956-1956 kaplán Breznička 1956-1958 základná vojenská služba 1958-1960 kaplán Smolník 1960-1961 kaplán Veľká nad Ipľom 1961-1964 kaplán Hodejov 1964-1967 kaplán Smolník 1967-1968 špirituál kňazského seminára v Bratislave 1968-1970 kaplán Hnúšťa, Lučenec, Hnúšťa 1970-1977 kaplán Jaklovce 1977-1982 správca farnosti Dolná Strehová 1982-1990 správca farnosti Gemerská Poloma 1990 menovaný za administrátora diecézy
  • Biskupská vysviacka: 18. marca 1990 v Rožňave
  • 27.12.2008 Svätý Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa emeritným rožňavským biskupom
  • 27.10.2011 v Rožňave zomrel; pochovaný je vo svojom rodisku Hrnčiarskej Vsi