Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka na pešiu púť do Úhornej

Počas víkendu 6. – 7. augusta 2016 sa bude konať diecézna púť v Úhornej ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej. Tento rok bude púť poďakovaním za Svetové dni mládeže zo strany všetkých účastníkov z Rožňavskej diecézy vrátane diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše (v nedeľu 7. augusta).

Stalo sa už tradíciou, že mladí a telesne zdatní pútnici každoročne putujú do Úhornej pešo. Inak to nebude ani tento rok. V sobotu (6. augusta) dopoludnia o 9:30 hod. pozývame všetkých telesne zdatných pútnikov z dekanátov Rožňava, Muráň, Rimavská Sobota, Lučenec, Hron a Brezno, aby sa zhromaždili na Biskupskom úrade v Rožňave na osobitné požehnanie otca biskupa, ktorým sa začne pešia púť až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej (cca 17 km pešej chôdze v trvaní približne 6 hodín s obedňajšou prestávkou). Počas tejto púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Pútnici zo Spišského a Jasovsko-turnianskeho dekanátu sa stretnú v Smolníku, kde ich požehná spišský dekan Mons. Dušan Lukáč a budú putovať starou pútnickou cestou na Úhornú z ich strany.

Je potrebné vziať si so sebou spací vak a karimatku. Pre tých, ktorí sú zo vzdialenejších kútov diecézy a chcú putovať z Rožňavy, je zabezpečený nocľah v piatok večer 5. augusta v miestnej Cirkevnej základnej škole sv. Jána Nepomuckého.

Srdečne všetkých pozývame na túto púť.

Bližšie informácie na tel. čísle: 0907 486 396