Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

200. - výročie odpustovej slávnosti pri kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej

019Už po 200-krát sa na prvú augustovú nedeľu konala diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Roku viery v Úhornej. V sobotu 4. augusta 2013 privítal veriacich správca farnosti CSILic. Jozef Spišák, ktorý vo svojom príhovore priblížil pútnikom zmysel putovania. 

,,Každý rok prichádzajú na toto sväté miesto veriaci z rôznych kútov Slovenska, aby si vyprosili u Boha láskyplnú ochranu, prosili o pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre svoje rodiny, ale hlavne vo svojich modlitbách a chválach prednášajú príhovor našej Nebeskej Matke. Všetci sme na tejto zemi pútnikmi. Mnohí z Vás prešli veľa kilometrov, len aby sme spolu vytvorili jedno spoločenstvo a spolu oslavovali Pannu Máriu," povedal Spišák a poprial veriacim , aby na tomto mieste načerpali množstvo síl a našli to, čo hľadajú ako pútnici, pretože mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.

Po úvodnom príhovore sa začal samotný program. Podvečer sa konala úvodná svätá omša, ktorej celebrantom bol PaedDdr. Martin Mojžiš. Po nej sa prítomní zapojili do večeradla a následne do adorácie a krížovej cesty, ktorých hlavný úmysel bol za osobné uzdravenia pútnikov. Sobotňajší program vyvrcholil polnočnou svätou omšou. V nedeľu od skorého rána prichádzalo čoraz viac pútnikov z ďalekého okolia. Po svätej omši v slovenskom a v maďarskom jazyku sa začala modlitba posvätného ruženca. Celá púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons.Vladimír Filo. Jeho Excelencia, otec biskup sa vo svojej homílii zameral na historický význam a udalosti, ktoré sa udiali v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a povzbudil veriacich, že aj toto pútnické miesto nesie tento názov ,pretože  je takou významnou bazilikou akou je Santa Maria Maggiore. Vo svojom príhovore vyzdvihol úctu k tradícii a ku koreňom, ako aj bohatstvo Máriinho života a príkladu. Podotkol, že Rok viery nám má dopomôcť k znovuobjaveniu viery  a tak ukázať ,,dvere viery“ mnohým hľadajúcim a práve v tejto mariánskej svätyni môžeme získať potrebné milosti.

Na záver zdôraznil: ,, ak chceme byť naozaj mariánski, musíme si dávať veľký pozor na to, čo vchádza do našej mysle a do našich sŕdc. Lebo často nasávame to, čo neformuje naše kresťanské povedomie, ale práve naopak. Práve preto nech je nám Mária vzorom, ako si chrániť srdce a premýšľať vždy o tom, čo súvisí s Ježišom. "

Po požehnaní a slávnostnom ukončení púte boli veriaci povzbudení, aby to čo mohli načerpať pri tejto skromnej kaplnke zaniesli domov do svojich rodín a naďalej šírili svoju vieru.

Autor: Simona Kaľavská

Foto: Blanka Čechová