Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza Rožňavskej diecézy Pavla Hovořáka.

V 64. roku života si Pán života a smrti dňa 22. novembra 2018 povolal do Večnosti otca  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy Pavla Hovořáka. Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v sobotu  24.  novembra 2018 o 14.30 hod. v rím.-kat. kostole  Sv. Bartolomeja v Čadci Zádušnú svätú omšu  bude  celebrovať  biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich vdp. Gabriel Rákai. REQUIESCAT IN PACE!