Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

MISSA CHRISMATIS V ROŽŇAVE

Dnes 29. marca 2018 o desiatej hodine v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave bola slávená Missa Chrismatis, svätá omša spojená so svätením olejov. Počas tohto slávenia si zároveň kňazi Rožňavskej diecézi obnovili kňazské sľuby. Slávnostnú liturgiu celebroval košický pomocný biskup J. Ex. Mons. Marek Forgáč. Na úvod všetkých zhromaždených privítal rožňavský farár a veľprepošt  vdp. Jozef Markotán, v príhovore pripomenul jednotu, ktorá by mala byť v prvom rade medzi nami a Bohom a potom i medzi kňazmi navzájom. Zároveň sa kňazi a veriaci zjednotili a duchovne spojili aj s našim otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, v mene ktorého sa kňazom, ale i zasväteným a všetkým veriacim prihovoril otec biskup Mons. Marek Forgáč. Jeho povzbudivé slová mierili predovšetkým na kňazov a na službu ktorá je s ich povolaním spojená. Vo svojom príhovore zdôraznil, že on sám sa vždy veľmi tešil na svätú omšu svätenia olejov, ktorá mu pripomína svoje rozhodnutie žiť s Bohom a pre službu druhým. Je to ozajstný deň oslavy kňazského povolania. V homílii vysvetlil význam a dôvod svätenia olejov, ktorých hlavnou symbolikou je prinášanie radosti, života a zdravia. Tak isto v homílii vyzdvihol podstatu kňazskej identity a poslania, ktorou je v prvom rade radosť. No nie však taká radosť akú máme z kúpi nového mobilu, či nového auta... ale je to úplne iná radosť, radosť z toho, že môžeme slúžiť, obetovať sa pre druhých a prinášať vlastné telá na obetu pre službu Božiemu ľudu a Božiemu slovu. Je to radosť z dávania seba samého; z toho, že sa môžeme lámať pre druhých. Otec biskup Marek uznal ozajstnú náročnosť kňazskej služby, obzvlášť na území Rožňavskej diecézy, ktorú by sme mohli prirovnať aj k misijnému územiu, ba dokonca je služba v nej ešte často náročnejšia. Otec Biskup hovorí, že z vlastnej skúsenosti pastorácie študentov a mládeže vie, že je ešte ťažšie obrátiť takého veriaceho, ktorý o svoju vieru prišiel, alebo ju prestal žiť, ako takého, ktorý nikdy neveril. V závere homílie pripomenul potrebu stále nanovo si obnovovať radosť a lásku Kristovho kňazstva, ako nás k tomu vyzýva apoštol Ján v knihe Zjavenia: ,,Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.“(Zjv 2, 4) Napriek mnohým ťažkostiam a problémom ktoré služba kňaza so sebou prináša kňazi si stále nanovo majú uvedomovať túto radosť, ktorá vyplýva z Božej milosti a z jeho veľkého daru, daru služby a lásky.

Autor: Ján Horvát Foto: Vladimír Janický [ngg_images source="galleries" container_ids="62" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="126" thumbnail_height="95" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="1" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Show as slideshow]" template="/home/op026500/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]