Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik slávil Veni sancte v Revúcej, požehnal rozšírené priestory Katolíckej materskej školy Svätej rodiny

„My sme tu všetci, jedna rodina, spája nás láska Pána Ježiša, ozýva sa stále pieseň veselá , či je štvrtok piatok a či nedeľa...“

Slová tejto piesne, ktorá je hymnou detí z Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, sa ozývali v stredu, 5. septembra z farského kostola sv. Vavrinca v Revúcej. Takto slávnostne, svätou omšou začali deťúrence spolu s pani učiteľkami a ostatnými pracovníkmi, rodičmi a veriacimi našej farnosti nový školský rok. Svätú omšu celebroval rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik – otec Stanko , ako ho deti oslovujú. Koncelebrovali mu aj ďalší kňazi rožňavskej diecézy, vrátane súčasného a bývalého dekana revúcej farnosti. Kostol bol plný detí z Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny a základnej školy I. B. Zocha, ktoré sprevádzali ich pani učiteľky. Nechýbali však ani rodičia detí, ďalší príbuzní a  obyvatelia mesta Revúca. Otec biskup začal svoj príhovor rozprávkou. Veď rozprávky v sebe nesú poklad, uchovávajú a strážia starodávne duchovné bohatstvo. Sú akousi stravou pre detskú dušu, sú jedným z dôležitých nástrojov pre harmonický rozvoj dieťaťa. Jeho rozprávka bola o tom, aké dôležité sú pre deti vzory, ktoré ich ovplyvňujú od útleho detstva. Tu zdôraznil a zároveň sa prihovoril pani učiteľkám, že pre dnešné deti môže byť pekným príkladom príbeh troch detí z Fatimy. Panna Mária sa zjavila najmladším deťom z jednoduchých kresťanských rodín, akoby chcela svoju pozornosť obrátiť na hodnosť dieťaťa a na jeho nezvyčajné možnosti duchovného rozvoja.

Svätá omša sa niesla vo veselej atmosfére, pretože bola popretkávaná džavotom detí. Ten však vôbec nepôsobil rušivo, naopak napĺňali sa slová písma „nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lukáš 18, 16). Svätú omšu otec biskup zakončil slávnostným požehnaním. Po skončení omše pani riaditeľka KMŠ Svätej Rodiny poďakovala otcovi biskupovi za to,  že umožnil a podporil rozšírenie priestorov KMŠ a v neposlednom rade za ich požehnanie. My môžeme len vyjadriť prianie, nech toto požehnanie spočíva na učiteľoch a deťoch Katolíckej materskej školy, aby mohli od malička aj  tu spoznávať aký úžasný je náš Nebeský Otecko. Ďakujeme a sme vďační, že sme súčasťou jednej veľkej rodiny.

Bc. Magdaléna Ďurove