Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Utorok - 17.12.2013

erb_filo_rgb_FINALMt 1, 1-17

Dnešným dňom sme vstúpili do druhej časti adventnej doby. Všetky texty, tak misála ako i Lekcionára a Liturgie hodín sú zamerané na priamu prípravu na slávnosť Narodenia Pána. Ľudská myseľ sa zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V tomto období do popredia vystupuje okrem proroka Izaiáša, Jána Krstiteľa aj Panna Mária. Na základe čítaní sa budeme pripravovať na jeho príchod do Betlehema, do našej duše.

Svätý Augustín hovorí o troch Adventoch, troch príchodoch a narodeniach Ježiša Krista. Prvý je historický a druhý eschatologický. Slúžia nám k tomu, aby sa v našom osobnom živote uskutočnil tretí!

Prvé čítanie nám pomáha pochopiť evanjelium čiže genealógiu, rodokmeň. Tu je reč o ľudskom rozmere Mesiáša. Medzi jeho predkami nájdeme ľudí, nielen svätcov, ale aj hriešnikov, mužov i ženy.

Aký dôležitý je tretí príchod, narodenie J. Krista v nás, nám pripomína Silesius slovami: „Keby sa Kristus aj tisíc ráz narodil v Betleheme a nenarodil by sa v Tebe, nič Ti to nepomôže.“