Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Rožňave

Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (1 Pt 2, 9) – je názov témy tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční od 18. do 25. januára 2016.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Každoročne na tento týždeň pripravujú texty – príručku ako pomoc pre ekumenické liturgické slávenia.

Na téme pre tohtoročné materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pracovala skupina predstaviteľov z rozličných častí Lotyšska zvolaná arcibiskupom v Rige Zbignevom Stankevičsom. Texty, ktoré táto skupina pripravila, skompletizovali členovia medzinárodnej Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Do slovenského jazyka preklad zabezpečila Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví v SR. Materiály možno nájsť TU (zdroj: www.tkkbs.sk).

Pozývame vás na slávenie ekumenických bohoslužieb v Rožňave so začiatkom vždy o 17:00 hod.: v utorok 19. januára 2016 v reformovanom kostole, v stredu 20. januára 2016 v Rímskokatolíckom kostole sv. Františka Xaverského (tzv. malý kostol) a vo štvrtok 21. januára 2016 v evanjelickom a. v. kostole.