Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel vdp. Gabriel Majoroš - kňaz Rožňavskej diecézy

ROŽŇAVA 13. januára 2018 - Dnes v ranných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza vdp. Gabriela Majoroša. Zomrel vo veku 72 rokov a v 51. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčime v utorok 16. januára 2018 o 10.00 h pri svätej omši celebrovanej J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave a pri pohrebných obradoch na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný. Parte vdp. Gabriela Majoroša Gabriel Majoroš sa narodil 20. marca 1945 v Rožňave. Za kňaza bol vysvätený v Rožňave 3. septembra 1967. Pôsobiská:  
1967   kaplán   Rožňava
1968   kaplán   Hodejov
1969   kaplán   Rožňava
1972   administrátor   Uzovská Panica
1977   administrátor   Jesenské
1982   administrátor   Nová Bašta
1998   administrátor   Petrovce
   
  V Petrovciach pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009. Odvtedy žil na odpočinku v Rožňave až do svojej smrti. Prosíme spolubratov v kňazskej službe ako aj všetkých veriacich, aby si spomenuli na dušu zosnulého vdp. Gabriela Majoroša  vo svojich modlitbách.