Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne kolo biblickej olympiády

Pozývame víťazné trojčlenné družstva dekanátnych kôl biblickej olympiády v obidvoch kategóriach (ZŠ a SŠ) na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční

dňa 30. apríla 2014 (streda) v konferenčnej sále biskupského úradu Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Prezentácia je od 8.30 – 9.00. Začiatok súťaže je o 9.00 hod.

Nakoľko jednou z úloh bude predvedenie scénky (výber textu z uvedených kníh tohtoročnej BO), povinnosťou družstva je doma pripraviť sa na uvedenú úlohu. Časový limit scénky je max. 2 min. (Ak sa prekročí čas budú strhnuté body.) Pantomíma nebude akceptovaná.

Pre základné školy:

Bude sa hodnotiť obsahová výstižnosť, umelecký prejav /primeraná gestikulácia, mimika, zrozumiteľnosť/, výstižnosť kostýmov /dodržanie dobových kritérií/, odkaz posolstva.

Pre stredné školy:

Bude sa hodnotiť obsahová výstižnosť, umelecký prejav (primeraná gestikulácia, mimika, zrozumiteľnosť, výstižnosť aktualizácie, symbolické kritéria), odkaz posolstva.

Ak za dekanát bolo prihlásené iba jedno družstvo, tak postúpilo priamo do diecézneho kola. Kto ešte nepotvrdil účasť, tak ju, prosím, potvrďte emailom.