Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Sobota - 7.12.2013

erb_filo_rgb_FINALBoh potešuje svoj ľud. Cez proroka odkazuje: „Sionský ľud, ty nebudeš plakať ustavične.“  Mesiáš prinesie zmenu. Bude to vlastne zmilovanie sa nad nim. „Pán vám dá“ (v. 19). Boh je darcom. Cez dary prírody, cez duchovné dary. Aj cez dar spásy. „On nás spasí“ (Al. verš. On nás spasí.) V evanjeliu Pán Ježiš rozposiela učeníkov s tým,  že majú zadarmo dávať to, čo zadarmo dostali.  Keď Pán Ježiš videl zástupy, ako boli zmorené a sklesnuté, „ako ovce bez pastiera“ čo urobil, čo im dal? Zľutoval sa nad nimi. Toto zľutovanie bolo zo strany Pána Ježiša dar! Bernanos v knihe Denník vidieckeho farára hovorí,  že všetko je milosť.