Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie vedúcich laických hnutí a spoločenstiev Rožňavskej diecézy.

Vo štvrtok 14. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie vedúcich spoločenstiev  a laických hnutí pôsobiacich v Rožňavskej diecéze za účasti  diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika a Mons. Petra Rusnáka, predsedu Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia. Na začiatok sa všetci zišli v Kostlole sv. Františka Xaverského v Rožňave, kde sa pri sv. omši zúčastneným prihovoril vladyka Peter a vyzval vedúcich k pokore. Varoval pred prehnaným perfekcionalizmom, ktorý nás nedostane do Božieho kráľovstva. Lebo do Božieho kráľovstva sa dostane len ten, kto je pokorný, ten kto sa nebojí byť menší od druhého, byť v službe druhému. Program pokračoval spoločnou diskusiou a predstavením všetkých spoločenstiev diecézy na biskupskom úrade. Prítomných bolo 35 laikov z 20 hnutí a spoločenstiev.