Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézna charita Rožňava si pripomenula 20. výročie vzniku

DSCN0114Dvadsiate výročie vzniku Diecéznej charity Rožňava jej zamestnanci a dobrovoľníci oslávili na spoločnom stretnutí v Divíne vo štvrtok 23. júna 2016.

Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Rožňavskej diecézy vsdp. ThDr. Ján Mihok, PhD., v zastúpení diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Vo svojej homílii vyzdvihol často nedocenenú prácu zamestnancov, ktorí konajú skutočné skutky milosrdenstva pre svojich bratov a sestry.

V krátkej, no hlbokej prednáške sa asi päťdesiatke zúčastnených prihovoril aj novohradský (lučenecký) dekan P. Adrián Olach Opus J.S.S. Upriamil pozornosť na službu samotnému Kristovi, ktorej sa mu dostáva  cez pomoc trpiacim. Povzbudil k nezištnej obetavosti: „Boh je zdrojom lásky, ktorú prinášate starým a chorým. Navracajte sa čerpať k tomuto zdroju, lebo inak je to o ničom.“

Zamestnanci a dobrovoľníci Charitného domu sv. Anny v Divíne pripravili pre účastníkov okrem pohostenia aj pestrý popoludňajší program. Napriek veľkej horúčave sa prítomní mohli príjemne schladiť pri prehliadke opraveného kaštieľa a vínnej pivnice alebo v galérii miestnych majstrov maľby. Navštívili aj Kaplnku svätej Anny a Divínsky hrad.

Diecézna charita Rožňava sa venuje starým, chorým, chudobným a ľuďom bez domova. Svoje strediská má v Rožňave, Kokave nad Rimavicou, Gelnici, Brezne, Lučenci a Divíne.

Rožňavské biskupstvo informovala sr. Miroslava Tarajová.

Foto: Peter Kocúr, Jozef Kováč

007DSCN0102DSCN0105DSCN0122DSCN0128DSCN0130DSCN0138DSCN0141