Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie mládeže v Margecanoch

V sobotu 30.3.2019 sa v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Margecanoch 
uskutočnilo posledné dekanátne stretnutie mládeže v našej Rožňavskej diecéze.
V úvode mladých a duchovných otcov Spišškého dekanátu srdečne privítal Mons. Mgr. 
Dušan Lukáč, hlavný celebrant svätej omše.
Počas homílie vdp. Patrik Balázs priblížil veriacim silu a význam sviatostí, najmä 
birmovania, na ktoré sa mnohí zúčastnení práve pripravujú. Ako uviedol, touto sviatosťou je 
veriaci akoby uschopnený na službu v Kristovej Cirkvi. Prijíma dary Ducha Svätého a stáva 
sa skutočným apoštolom, ktorý bude niesť evanjelium, prinášať svojim životom Krista do 
svojho okolia a pracovať na úlohách, ktoré Boh pre neho pripravil. Na to je potrebné poznať 
Krista, tráviť čas v Božej prítomnosti a modlitbe.
Počas záverečnej adorácie sa všetci prítomní zasvätili Panne Márii Rožňavskej a 
spoločne sa pomodlili za otca biskupa. Po obede, ktorý s láskou pripravili veriaci z 
Margecian, pokračoval program a mladí sa ponorili hlbšie do témy stretnutia cez zamyslenie a 
aktivitu.
V závere stretnutia skupinka domácich birmovancov zahrala scénku, ktorej 
posolstvom bolo vyzdvihnúť, že služba Pánu Bohu a jeho Slovu je dnes najväčšou službou, 
akú možno preukázať človekovi našich dní. Po záverečnej modlitbe – Korunke Božieho 
milosrdenstva sa k mladým prihovoril správca farnosti – ThLic. Stanislav Cifra:,, Tešíme sa z 
prítomnosti každého z mladých pútnikov, ktorí k nám do farnosti prišli, váš počet je
povzbudivý! Pokladáme vás za dar pre Cirkev, pre spoločnosť, v ktorej žijeme, aj pre mňa 
osobne, ste stelesnením nádeje pre budúcnosť. Veľká vďaka patrí vdp. Patrikovi Balázsovi-
vedúcemu pastorácie diecéznej mládeže v Rožňave a animátorke Saške Bundovej za 
povzbudenie, vľúdnosť, láskavosť i úsmev počas celého dňa. Nech Vám to všetko náš 
Nebeský Otec mnohonásobne vynahradí a i naďalej ste pod ochranou našej nebeskej matky 
Panny Márie, kráľovnej kňazov.“
Veríme, že táto nezabudnuteľná chvíľa nám zostane v srdciach natrvalo a bude zároveň 
štartovacím miestom pre náš ďalší duchovný život v Spišskom dekanáte.

info: Simona  Kaľavská 

Dávame do pozornosti aj NOVÚ EXHORTÁCIU PÁPEŽA FRANTIŠKA - CHRISTUS VIVIT - čítaj TU