Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odpustová slávnosť v Štóskej kaplnke

Stoske_sedlo_4msSrdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku Štóskej kaplnke, ktorá je zasvätená Navštíveniu Panny Márie a to v nedeľu 28.júna 2015, ktorý sa bude konať o 14.30hod. Hlavným celebrantom je vdp. Martin Novotný z farnosti Pereš.Ide o dlhoročnú tradíciu kde nemecky hovoriaci veriaci z okolitého kraja -Mantáci sa každoročne stretávajú na tejto svätej omši a slávnsoti. Celá slávnosť sa bude konať v nemeckom jazyku.